• menu_excel_anim_0000_Warstwa-9.png
  • menu_excel_anim_0001_Warstwa-8.png
  • menu_excel_anim_0002_Warstwa-7.png
  • menu_excel_anim_0003_Warstwa-6.png
  • menu_excel_anim_0004_Warstwa-5.png
  • menu_excel_anim_0005_Warstwa-4.png
  • menu_excel_anim_0006_Warstwa-3.png
  • menu_excel_anim_0007_Warstwa-2.png
  • menu_excel_anim_0008_Warstwa-1.png

MS Excel - wprowadzenie

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel jest prawdopodobnie najpopularniejszym tego typu narzędziem na świecie.
MS Excel umożliwia łatwe wprowadzanie danych różnego typu do komórek i przechowywanie ich, a także pozwala na przetwarzanie tych danych przy użyciu stosunkowo prostych w obsłudze, ale jednocześnie funkcjonalnych narzędzi. Zaimplementowane funkcje pozwalają na szybkie dokonywanie obliczeń, które bez użycia Excela zajęłyby wiele czasu. Efekty pracy możliwe są do przedstawienia w postaci różnego typu wykresów, a kreator tworzenia tych obiektów pozwala w szerokim zakresie na dostosowanie właściwości wyglądu efektu końcowego.

Choć już w jednej z pierwszych odsłon wersji MS Excel, posiadał większość niezbędnych rozwiązań umożliwiających efektywną pracę – takich jak np. raporty tabeli i wykresów przestawnych, to każda kolejna wersja programu zawiera szereg nowości, które ułatwiają skuteczną analizę danych oraz ich prezentację.