• menu_excel_anim_0000_Warstwa-9.png
  • menu_excel_anim_0001_Warstwa-8.png
  • menu_excel_anim_0002_Warstwa-7.png
  • menu_excel_anim_0003_Warstwa-6.png
  • menu_excel_anim_0004_Warstwa-5.png
  • menu_excel_anim_0005_Warstwa-4.png
  • menu_excel_anim_0006_Warstwa-3.png
  • menu_excel_anim_0007_Warstwa-2.png
  • menu_excel_anim_0008_Warstwa-1.png

Podsumowania warunkowe

Licz.Jeżeli() i Suma.Jeżeli() - podsumowania warunkowe.

Podsumowania warunkowe to sumowanie wartości z tabeli, jeżeli spełniony jest warunek. Czy zastosowanie funkcji typu Suma.Jeżeli() i Licz.jeżeli() może zastąpić analizę danych za pomocą tabel przestawnych? 

Czytaj więcej...