• menu_excel_anim_0000_Warstwa-9.png
  • menu_excel_anim_0001_Warstwa-8.png
  • menu_excel_anim_0002_Warstwa-7.png
  • menu_excel_anim_0003_Warstwa-6.png
  • menu_excel_anim_0004_Warstwa-5.png
  • menu_excel_anim_0005_Warstwa-4.png
  • menu_excel_anim_0006_Warstwa-3.png
  • menu_excel_anim_0007_Warstwa-2.png
  • menu_excel_anim_0008_Warstwa-1.png

Podsumowania warunkowe

Licz.Jeżeli() i Suma.Jeżeli() - podsumowania warunkowe.

Podsumowania warunkowe to sumowanie wartości z tabeli, jeżeli spełniony jest warunek. Czy zastosowanie funkcji typu Suma.Jeżeli() i Licz.jeżeli() może zastąpić analizę danych za pomocą tabel przestawnych? 

Jeżeli zachodzi potrzeba dokonania podsumowań warunkowych w tabeli mającej kilka kolumn, w których to kolumnach wartości się powtarzają (tzn. istnieją kryteria, na podstawie których użytkownik chce dokonać podsumowania) to jednymi z funkcji umożliwiającymi zrealizowanie takich podsumowań są funkcje Licz.Jeżeli() oraz Suma.Jeżeli(). Funkcje te stosowane były powszechnie zanim wymyślono tabele przestawne.

Pomimo tego, że z jednej strony wspomniane funkcje nie są nowoczesne, bo nie odwołują się do uporządkowanych zbiorów danych oraz nie umożliwiają budowania złożonych kryteriów podsumowań, to właśnie ta przekorna prostota, skłania wielu użytkowników Excela do zastosowania tych właśnie funkcji do skutecznego rozwiązywania problemów.

Przykład - Licz.Jeżeli() i Suma.Jeżeli()

Mamy zapisane w tabeli dane z hurtowni, która sprzedaje artykuły biurowe, komputerowe i spożywcze. W tabeli zostały również podane wysokości wystawionych faktur (kolumna Wartość), miesiące wystawienia faktury oraz nazwy firm, które dokonywały zakupów. 

Za pomocą:

  • funkcji Licz.Jeżeli() określimy ile transakcji wykonano w konkretnym miesiącu,
  • funkcji Suma.Jeżeli() wyliczymy sumy wystawionych faktur w zadanych miesiącach.

 

 

 Zakres w naszym przypadku to kolumna D (z nazwami miesięcy), bo właśnie w tej kolumnie będzie wyszukiwany i zliczany zadany miesiąc (lipiec). W oknie Kryteria właściwy poszukiwany miesiąc może być wpisany ręcznie lub możemy odwołać się do adresu komórki z zapisaną nazwą "lipiec". Odwołanie się w kryteriach do adresu komórki daje możliwość późniejszego skopiowania formuły dla następnych poszukiwanych miesięcy.

 W przypadku sumowania wysokości faktur wystawionych w lipcu, jako Zakres została podana kolumna D (z nazwami miesięcy), bo właśnie w tej kolumnie program będzie poszukiwał nazwy "lipiec", co zostało określone w Kryteriach. W momencie znalezienia szukanego miesiąca, funkcja ta pobierze do sumowania wartość z kolumny podanej w Suma-zakres.