• menu_excel_anim_0000_Warstwa-9.png
  • menu_excel_anim_0001_Warstwa-8.png
  • menu_excel_anim_0002_Warstwa-7.png
  • menu_excel_anim_0003_Warstwa-6.png
  • menu_excel_anim_0004_Warstwa-5.png
  • menu_excel_anim_0005_Warstwa-4.png
  • menu_excel_anim_0006_Warstwa-3.png
  • menu_excel_anim_0007_Warstwa-2.png
  • menu_excel_anim_0008_Warstwa-1.png

MS Excel - formaty liczbowe

Formatowanie komórek - formaty liczbowe


Wprowadzając dane do komórek, program MS Excel zazwyczaj stara się rozpoznać typ naszych danych. Często jednak konieczne jest dopasowanie wyświetlania danych do własnych preferencji lub wymagań bądź standardów panujących w naszej firmie. Dobrze jest znać rodzaje oraz cechy i możliwości poszczególnych formatów liczbowych dostępnych w MS Excel.

 

 

Format "Ogólny":

Jest domyślnym formatem liczbowym w programie przy wpisywaniu danych typu liczba. Jeżeli szerokość komórki nie pozwala na wyświetlenie wszystkich cyfr, format ten powoduje, że liczby są odpowiednio zaokrąglane lub wyświetlane w postaci zapisu naukowego (dotyczy liczb 12-cyfrowych i dłuższych).

Format "Liczbowy":

Jest używany do wyświetlania liczb. W formacie tym można zadać liczbę wyświetlanych miejsc dziesiętnych, ewentualne stosowanie separatora tysięcy oraz sposób w jaki wyświetlane są liczby ujemne.

Format "Walutowy":

Jest używany do wyświetlania wartości związanych z walutami. Umożliwia zdefiniowanie symbolu waluty wyświetlanego obok liczb (z lewej lub prawej strony). Podobnie jak w formacie liczbowym można zadać liczbę wyświetlanych miejsc dziesiętnych, zastosowanie separatora tysięcy oraz parametry wyświetlania liczb ujemnych.

Format "Księgowy":

Podobnie jak format walutowy stosowany jest do wyświetlania wartości pieniężnych, ale dodatkowo symbol waluty oraz separator dziesiętny są wyrównane w kolumnie.

Format "Data":

W tym formacie liczby wyświetlane są w postaci daty (data jest liczbą całkowitą dni, które upłynęły do określonej daty od dnia 1 stycznia 1900 lub 1904 roku) zgodnie z ustawieniami regionalnymi określonymi w systemie operacyjnym. Schematy oznaczone gwiazdką nie są przełączane zgodnie z ustawieniami systemu operacyjnego. {mospagebreak}

Format "Czas":

W tym formacie liczby wyświetlane są w postaci godzin/minut/sekund (godzina to część ułamkowa doby np. 0,5 to godzina 12:00) — zgodnie z ustawieniami regionalnymi określonymi w systemie operacyjnym. Schematy oznaczone gwiazdką nie są przełączane zgodnie z ustawieniami systemu operacyjnego.

Format "Procentowy":

Wartości komórek są mnożone przez 100, a wynik wyświetlony z symbolem %. Podobnie jak w formacie "Liczbowym" możliwe jest określenie żądanej liczby wyświetlanych pozycji dziesiętnych.

Format "Ułamkowy":

W formacie "Ułamkowy" liczby są wyświetlane w postaci ułamka zwykłego z możliwością ustalenia zaokrąglenia np. do żądanej liczby cyfr w mianowniku.

Format "Naukowy":

Liczby w tym formacie wyświetlane są w zapisie wykładniczym o postaci: "liczba E+n", w którym liczba poprzedzająca symbol E (oznaczający wykładnik) jest mnożona przez 10 do potęgi określonej zmienną n.

Format "Specjalny":

Wartość jest wyświetlana jako kod pocztowy, numer telefonu, numer PESEL lub numer NIP.

Format "Niestandardowe":

Pozwala na definiowanie przez użytkownika niestandardowych formatów liczbowych dodawanych do listy formatów liczbowych.