• menu_excel_anim_0000_Warstwa-9.png
  • menu_excel_anim_0001_Warstwa-8.png
  • menu_excel_anim_0002_Warstwa-7.png
  • menu_excel_anim_0003_Warstwa-6.png
  • menu_excel_anim_0004_Warstwa-5.png
  • menu_excel_anim_0005_Warstwa-4.png
  • menu_excel_anim_0006_Warstwa-3.png
  • menu_excel_anim_0007_Warstwa-2.png
  • menu_excel_anim_0008_Warstwa-1.png

Formatowanie komórek

Formatowanie komórek, kolumn i wierszy.

Formatowanie w arkuszu MS Excel można podzielić na to, które dotyczy właściwości komórek, kolumn i wierszy oraz to, które jest związane z nadawaniem właściwości obiektom graficznym.

Każdy arkusz oparty jest na siatce kolumn i wierszy, na przecięciach których zlokalizowane są komórki przeznaczone do przechowywania danych.

 

Główną właściwością kolumn jest ich szerokość. Zmiany tego formatu można dokonać np. przy użyciu myszy poprzez przesunięcie w obszarze nagłówka prawej krawędzi kolumny w lewą lub prawą stronę, co powoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie szerokości kolumny. Pomocne, zwłaszcza przy dużej ilości danych, jest dwukrotne kliknięcie w obszarze prawej krawędzi nagłówka kolumny, co powoduje automatyczne dopasowanie szerokości kolumny do najdłuższego zestawu znaków w danej kolumnie.

Głównym parametrem wiersza jest jego wysokość, którą można zmniejszyć lub zwiększyć, podobnie jak w przypadku szerokości kolumny, z pomocą myszki, przesuwając odpowiednio w górę lub w dół dolną krawędź w obszarze nagłówka wybranego wiersza.

 

Równą szerokość kilku kolumn można uzyskać przez zaznaczenie ich, uruchomienie menu podręcznego, wybór opcji "Szerokość kolumny" i wprowadzenie oczekiwanej liczby (czyli szerokości każdej kolumny w całym zaznaczonym zakresie). Analogicznie można ustawić stałą wysokość większej liczby wierszy. 

Ukrywanie zaznaczonej kolumny bądź wiersza wykonujemy korzystając z menu podręcznego i opcji "Ukryj". Ważne, aby pamiętać, że odkrycie wcześnie ukrytej kolumny/wiersza będzie możliwe do wykonania z menu podręcznego dopiero po zaznaczeniu dwóch kolumn sąsiadujących z ukrytą kolumną.

Zaznaczenie wiersza i wybór opcji "Wstaw" z menu podręcznego, spowoduje wstawienie wiersza powyżej zaznaczonego. Aby wstawić większą ilość wierszy, najlepiej zaznaczyć tyle wierszy, ile chcemy wstawić i dopiero wtedy wybrać opcję "Wstaw". Wstawiane kolumny będą pojawiać się z lewej strony zaznaczonej kolumny.